NM Hukuk Bürosu

o Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılması ve takibi.