NM Hukuk Bürosu

o İş sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve sonlandırılması konularında hukuki destek verilmesi.
o İşe iade davaları.
o Kıdem, ihbar, kötü niyet tazminatları; prim, fazla mesai ücretleri, yarı zamanlı ve tam çalışma ücretlerine ilişkin talep ve davaların takibi.
o Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları, işçi kusuru, haksız fiillere ilişkin rücu davaları.
o Haksız rekabet veya sözleşmeye aykırı davranışlar sebebiyle açılacak tazminat davaları.