NM Hukuk Bürosu

Kişisel verinin tespiti ve ilgili dokümanların hazırlanması:
o Kişisel Veri Envanteri,
o Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası,
o Açık Rıza Metni,
o Aydınlatma Metni,
o Aktarım Sözleşmeleri,
o Veri Sahibi Başvuru Formu,
o Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

İşverenin KVKK kapsamındaki sorumluluk ve yükümlülükleri kapsamında:
o Gizlilik Sözleşmesinin hazırlanması,
o İş Sözleşmesinin KVKK’ya uygun biçimde düzenlenmesi,
o Şirket içi KVKK politikasının düzenlenmesi,
o VERBİS kaydının yapılması ve kullanıcı eğitimi.