NM Hukuk Bürosu

o Anonim ve limited şirket kuruluşları, şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi.
o Genel kurul ve yönetim kurulu iç yönergelerinin hazırlanması.
o Birleşme ve devralmalar, ortaklıktan çıkma ve çıkarılma vb. konularda hukuki danışmanlık.
o Genel kurul ve yönetim kurulunun işleyişi, karar alması ve aldığı kararların uygulanması aşamasında hukuki danışmanlık.
o Üçüncü kişilerle yapılacak her türlü ticari sözleşmenin hazırlanması ve müzakere edilmesi.
o Ticari dava ve icra takiplerinin yürütülmesi.