NM Hukuk Bürosu

Ulusal ve Uluslararası Marka ve Patent Ofisleri Nezdindeki İşlemler:

o Marka, Patent ve Tasarım tescil başvurularının yapılması ile sürelerin takibi hizmetleri.
o WIPO nezdinde marka tescil başvuru ve yenileme hizmetleri.
o Resmi marka bülteninde yayınlanan markalara itiraz edilmesi ve üçüncü kişilerce müvekkillere ait
markaların aleyhine yöneltilen itirazlara cevap verilmesi hizmetleri.
o Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından veya yabancı patent ofisleri tarafından aleyhe verilen
kararlara karşı itirazlarda bulunulması hizmetleri.
o Marka tescillerinin yenilenmesi, lisans verilmesi, devri işlemlerinin takibi hizmetleri.
o Resmi marka ve tasarım bültenlerinin izlenmesi ve benzer başvuruların olması halinde itiraz süresi
içerisinde müvekkile raporlanması hizmetleri.

Adli ve Hukuki İşlemler:

o Taklit marka ile mücadele kapsamında, arama ve el koyma başvuruları, gümrüklerde ithal, ihraç veya transit amacıyla bulunan taklit ürünlere el konulması da dâhil olmak üzere her türlü hukuki, cezai ve idari başvuruların yapılması, takibi, el konulan ürünlerin imhası ile ilgili savcılık başvuruları.
o Fikri ve sınai hakların korunması kapsamında, tecavüzün men’i ve haksız rekabet davaları.
o Maddi, manevi ve itibar tazminatı davaları.
o Markanın hükümsüzlüğü ve kurum kararını iptal davaları.
o Alan adı uyuşmazlıklarının idari ve adli merciler nezdinde çözümü.
o Telif hakkı başvurularının yapılması.
o Telif hakkına konu eserlerin işletmesi, lisans, temlik, kullanma ve yararlanma sözleşmeleri, idame ve geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması.
o Telif hakkı sahiplerinin korunmasına yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri.
o Lisans, gizlilik ve devir sözleşmelerinin hazırlanması ve söz konusu sözleşmelere aykırı davranışlar sebebiyle tazminat davaları.